Fördjupat stöd kring kartläggning om våld i nära relationer

Brå har fått i uppdrag av regeringen att, inom ramen för det brottsförebyggande arbetet, ta fram ett fördjupat stöd för hur den generella kartläggningen av brottsligheten i ett område kan kompletteras med en bild av hur våldet i nära relationer ser ut.

Brå ska även undersöka vilka förutsättningar som finns för att förebygga sådant våld. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Redovisning: Oktober 2022.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen samt regionala och lokala brottsförebyggande aktörer.
  • Samarbetspartners: Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.