Anmälda brott mot barn i grundskoleåldern

Brå ska genomföra en studie av den registrerade brottslig heten mot barn i grundskoleåldern, med fokus på bland annat brottens karaktär, var brotten begås och av vem, och vad det finns för likheter och skillnader mellan de brott som begås mot flickor kontra pojkar.

Kunskapen om vilka brott som barn i grundskoleålder utsätts för är begränsad. Det beror dels på att personer under 15 år sällan ingår i surveyundersökningar såsom Brås NTU eller Skolundersökning om brott, dels på att endast ett fåtal brottstyper är åldersuppdelade i anmälningsstatistiken. Med Brås nya, ålders uppdelade målsägarestatistik finns nu en möjlighet att identifiera vilka av de anmälda brotten som begåtts mot barn i grundskoleåldern. Med utgångspunkt i denna nya statistik ska Brå genomföra en studie av den registrerade brottslig heten mot barn i grundskoleåldern, med fokus på bland annat brottens karak tär, var brotten begås och av vem, och vad det finns för likheter och skillnader mellan de brott som begås mot flickor kontra pojkar.

Analysen kommer att bygga på registerdata och polisanmälningar. Syftet är att ta fram förbättrad kunskap om brott mot barn i grundskoleåldern för att stärka det förebyggande och trygghetsskapande arbetet avseende brott mot barn.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Brottsförebyggande aktörer, Polismyndigheten och skolan.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023

Det här projektet är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.