Utökade uppgifter om frivård i kriminalvårdstatistiken

Brå fortsätter under året arbetet med att utöka uppgifterna om frivård i den officiella kriminalvårdsstatistiken.

Från och med 2021 har Kriminalvårdstatistiken delats upp i två produkter; en produkt som redovisar personer i fängelse och häkte och en över personer i frivård. Huvudresultaten för varje produkt redovisas i två separata rapporter.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022