Polisiära åtgärder som bidrar till uppklaringen av dödligt våld i den kriminella miljön

Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Dödligt våld som sker i den kriminella miljön är det som i första hand står för ökningen.

Parallellt med denna utveckling har uppklaringen av dödligt våld minskat över tid. Dödligt våld som sker i den kriminella miljön är generellt svårt att utreda och kräver ofta stora utredningsresurser. Uppklaringen av denna typ av dödligt våld är också betydligt lägre än för andra typer av dödligt våld. Mot bakgrund av detta genomför Brå en studie av vilka polisiära åtgärder som bidrar till uppklaringen av dödligt våld i den kriminella miljön. Studiens analyser baseras på förundersökningsmaterial från fall av dödligt våld i den kriminella miljön samt på intervjuer med utredare som arbetar med dödligt våld.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Rättsväsendets myndigheter, i första hand Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2023

Det här projektet är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.