Internationell jämförelse av dödligt skjutvapenvåld

Regeringen har gett Brå i uppdrag att göra en jämförande studie av skjutningar och andra våldsmetoder vid dödligt våld i Sverige och ett antal andra länder i Europa.

Med utgångspunkt i en sammanställning av tillgängliga statistiska uppgifter från olika europeiska länder, kommer studien att analysera nivåerna och utvecklingen av dödligt skjutvapenvåld och relatera detta till andra våldsmetoder vid dödligt våld. I den mån det är möjligt kommer studien också att beskriva det dödliga skjutvapenvåldet i olika länder utifrån uppgifter om brottsoffrens kön och ålder.

Redovisning: Senast den 31 maj 2021.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter, brottsförebyggande aktörer och andra med intresse för frågan.
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.