Covid-19-pandemins inverkan på flödet i rättskedjan

Under hösten 2020 tog Brå initiativ till en studie om pandemins inverkan på flödet i rättskedjan.

Målgrupper för studien är främst Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och domstolarna. Studien bygger på anmälningsstatistik från Brå och statistik från de tre nämnda myndigheterna rörande deras handläggning av ärenden, brottsmisstankar och brottmål. Studien kommer att redovisa myndigheternas handläggningsproduktion under 2020 jämfört med tidigare år, lämna möjliga förklaringar till eventuella skillnader och hur pandemin har påverkat handläggningen.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, domstolarna och andra med intresse för frågan.
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.