Utsatthet för brott och otrygghet under pandemin covid-19

Brå genomförde år 2020, med anledning av pandemin, en extra enkätundersökning i anslutning till datainsamlingen för NTU.

Syftet var att undersöka situationen vad gäller otrygghet och oro för brott under de månader av år 2020 som präglades av de särskilda levnadsförhållanden som pandemin medförde. Under 2022 kommer vi att redovisa resultat från undersökningen.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens användare
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.