Utvärdering av projektet trafikbommar i Järva

Fastighetsägare i Järva, en ideell förening, har installerat lås med digitala nycklar för att trygga och säkra gång- och cykelvägar i området.

Projektet har installerat lås med digitala nycklar på ungefär 200 stycken trafikbommar i tre stadsdelar på Järvafältet i Stockholm. Bommarna med de digitala låsen är utspridda i tre stadsdelar: Rinkeby, Tenta och Husby. Det elektroniska låssystemet är spårbart, spärrbart och har ett eget administrationssystem. Dessa lås ska dock vara möjligt för offentlig service att komma förbi, som exempelvis hemtjänst, fastighetsskötsel och färdtjänst.

Genom att byta ut de mekaniska låsen till ett elektroniskt system argumenterades det för att den ursprungliga stadsplaneringens vision om trygga och säkra GC-vägar skulle
möjliggöras.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.