Att förebygga brott och öka trygghet i Farsta centrum

En utvärdering av det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande lokala arbetet i Farsta centrum i södra Stockholm.

Syftet med denna utvärdering är dels att följa upp den tidigare utvärderingen
Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter av bebyggd miljö –
en studie av tio förortscentrum i Stockholm (Urban Utveckling, 2018), och dels att frambringa kunskap om hur effektivt det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande lokala arbetet är i Farsta centrum. Utvärderingen ämnar ge en ökad kunskap om såväl verksammas som besökares uppfattning om vad som bidrar till en trygg och otrygg miljö i Farsta centrum.

Slutrapporten sammanställer kunskap om hur brottsligheten ser ut i Farsta centrum i södra Stockholm, och huruvida insatser som har genomförts i ett brottsförebyggande syfte har bidragit till att minska otrygghet och antalet brott i centrumet.

Utvärderingen har avgränsats till följande brottstyper:
• Personrån
• Misshandel
• Fordonstillgrepp (inkl. skadegörelse och stöld)
• Ofredande
• Stöld (inkl. snatteri och inbrott)
• Skadegörelse (inkl. klotter)

Den geografiska avgränsningen för denna utvärdering gäller centrumanläggningen
som helhet motsvarande Farsta torg, Munkforsplan, Kroppaplan, Farstaplan, Storforsplan, Storforsgränd, Farstagången, Storöplan samt Karlandaplan. Stadsrum Fastigheter är fastighetsägare till samtliga delar av centrumet förutom Farsta torg och tunnelbaneområdet som ägs av Stockholms stad.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.