Umeå växer tryggt och säkert

Inkom 2021

| Umeå kommun,

Umeå är idag den enda större kommunen i landet som inte har socialt utsatta områden, men även här finns tendenser till social oro i vissa stadsdelar. Polisen och kommunen har ett pågående förebyggande arbete som går under namnet Umeå växer - tryggt och säkert.

Genom att i ett tidigt skede uppmärksamma problem som kan eskalera är förhoppningen att förhindra en negativ utveckling. Umeå kommun beviljade ekonomiskt stöd för utvärdering 2018 och beviljades ytterligare medel år 2019 för att genomföra en mer omfattande utvärdering av både deras samverkan såväl som arbete med Människan bakom uniformen, åtgärder i utemiljön i en stadsdel samt sociala insatser i skolan.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Umeå kommun arbetar, i samarbete med polisen, med uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert för att motverka att staden ska få ett utsatt område. Utvärderingen har bland annat hjälpt samverkansparterna och den politiska ledningen att se att man behöver säkra långsiktigheten i uppdraget. Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun, svarar här på några frågor om uppdraget som utvärderats.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i utvärderingen?

  • Utvärderingen visade att organisationsstrukturen delvis är ändamålsenlig för att stödja ett systematiskt kommunövergripande arbete, men kan utvecklas för att förbättra styrning, genomförande och uppföljning.
  • De flesta insatser är relevanta men är otillräckliga för att uppnå målen för uppdraget.
  • För att motverka tendenser till social oro krävs att polisens, kommunens och övriga aktörers insatser är uthålliga och att det finns fungerande samverkansstrukturer.
  • Umeå växer tryggt och säkert bör vara ett långsiktigt uppdrag. Skulle uppdraget avslutas riskerar tendenser till social oro att öka.

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.