X-Cons Stockholm: Process Kedjan

Inkom 2015

| X-CONS Stockholm,

X-CONS Stockholm har utvärderat "Process Kedjan" med medel från Brå. Själva projektet fick medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet innebar coachning av ungdomar till ett normalt, socialt och ekonomiskt liv.

Utvärderingen genomfördes av coacherna med respektive ungdom. I metoden ingick vision, mål, indikatorer, enkäter/djupintervjuer, insamling/analys och resultatredovisning. I redovisningen finns preliminära resultat från 10 ungdomar. Utvärderingen menar att om målen uppfylls så är det en indikation på att risken för återfall sjunker. Processen är långvarig och det behövs en längre tid för att se verkliga effekterna av arbetet säger utvärderingen. Slutrapporterat juli 2015.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. Här finns samtliga utvärderingar, fördelat på olika ämneskategorier. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.