Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2018

Statistiken redovisar genomströmningstider för handläggningen av skäliga brottsmisstankar i rättskedjan, från registrering till beslut i åtalsfrågan. Statistiken publiceras för tredje året i rad och beskriver genomströmningstiderna under 2015−2018. 

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna rapport presenterar Brottsförebyggande rådet (Brå) huvudresultaten från en ny statistikprodukt gällande genomströmningstider, i brottmålsprocessen, för handläggningen av brottsmisstankar med graden skäligen eller högre. Den nya statistiken är ett konkret resultat av ett tidigare regeringsuppdrag till Brå om att utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik för uppföljning av rättsväsendets verksamheter, mot bakgrund av den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär.

Statistikprodukten lanserades för första gången 2018, och ambitionen är att den i fortsättningen ska tas fram och publiceras årligen.

Fakta om publikationen

urn: nbn: se: bra-885

© Brottsförebyggande rådet 2020
Författare: Rémy Kamali

Kundkorg

Summa: