Nationella trygghetsundersökningen 2018

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 74 000 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Undersökningen belyser frågeställningar som

  • Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott?
  • Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden?
  • Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

För den specialintresserade finns metodbeskrivning och frågeformulär för rapporten i NTU 2018. Teknisk rapport.

De regionala resultaten som tidigare publicerades i en egen rapport hittar du nu i Appendix med tabeller till rapport 2019:1 Pdf, 3 MB.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-87599-06-3
URN:NBN:SE:BRA-798

Rapport 2019:1

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Maria Söderström, Sofie Lifvin och Johanna Viberg.

Kundkorg

Summa: