Klassificering av brott

Anvisningar och regler
Version 6.1

I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

Denna publikation finns endast för nedladdning

Nytt i version 6.1

Vid uppdateringen i juni 2018 från version 6.0 till version 6.1
har följande förändrats:

Brottskoder som införs

 • Människoexploatering inkl. grovt för tvångsarbete el. arbete under orimliga villkor, med barn under 18 år (0493)
 • Människoexploatering inkl. grovt för tvångsarbete el. arbete under orimliga villkor, med person 18 år eller äldre (0494)
 • Människoexploatering inkl. grovt för tiggeri, med barn under 18 år (0495)
 • Människoexploatering inkl. grovt för tiggeri, med person 18 år eller äldre (0496)
 • Oaktsam våldtäkt, mot flicka 15–17 år, utomhus (9607)
 • Oaktsam våldtäkt, mot flicka 15–17 år, inomhus (9608)
 • Oaktsam våldtäkt, mot pojke 15–17 år, utomhus (9609)
 • Oaktsam våldtäkt, mot pojke 15–17 år, inomhus (9610)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, utomhus (9611)
 • Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus (9612)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, utomhus (9613)
 • Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, inomhus (9614)

 • Sexuellt övergrepp inkl. grovt (2 §), mot flicka 15–17 år (9615)
 • Sexuellt övergrepp inkl. grovt (2 §), mot pojke 15–17 år (9616)
 • Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot kvinna 18 år eller äldre (9617)
 • Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot man 18 år eller äldre (9618)

 • Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot flicka 15–17 år (9619)
 • Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot pojke 15–17 år (9620)
 • Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller äldre (9621)
 • Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller äldre (9622)

 • Samlag med avkomling eller syskon, mot flicka 15–17 år (9623)
 • Samlag med avkomling eller syskon, mot pojke 15–17 år (9624)
 • Samlag med avkomling eller syskon, mot kvinna 18 år eller äldre (9625)
 • Samlag med avkomling eller syskon, mot man 18 år eller äldre (9626)

 

Brottskoder som utgår

 • Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl. grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot kvinna 18 år eller äldre (0613)
 • Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl. grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot man 18 år eller äldre (0614)
 • Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl. grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot flicka 15–17 år (0615)
 • Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl. grovt, samlag med avkomling ellersyskon, mot pojke 15–17 år (0616)

 

Övriga förändringar

Lydelsen för brottskoder gällande sexuellt övergrepp mot barn, 6 kap. 6 § BrB är ändrad från ” Sexuellt övergrepp inkl. grovt” till ”Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6 §)”.

 


Fakta om publikationen

Publikationsår: 2017
Version 6.0

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-745

Kundkorg

Summa: