Förändrade krav på bevisning?

Delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring

Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Har polisen eller åklagarna förändrat sitt arbete när det gäller insamling eller bedömning av bevis i utredningarna? Det är den centrala frågan i denna rapport.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Mellan åren 2006 och 2010 genomförde regeringen en satsning som innebar att antalet poliser utökades med närmare 2 500 personer, vilket bland annat förväntades leda till en större andel personuppklarade brott. Istället minskade denna andel.

Regeringen gav därför Brå i uppdrag att undersöka tänkbara förklaringar. En sådan kan vara att polisen börjat samla in mer bevisning i brottsutredningarna, i tron att åklagare och domstolar skärpt beviskraven. I studien undersöks såväl detta som om åklagarna faktiskt skärpt kraven, det vill säga om de ärenden som åklagarna lagför tycks bygga på starkare bevisning 2013 än 2006. Förändringar i brottens karaktär, som påverkar möjligheterna att samla in teknisk bevisning, har också beaktats.

Rapporten vänder sig främst till regeringen och personer inom rättsväsendet som har till uppgift att följa och hantera rättsväsendets resultatutveckling.

Det här är en delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring. Övriga rapporter inom uppdraget är:


Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-76-1
URN:NBN:SE:BRA-673

Rapport: 2016:19

Författare: Stina Holmberg och Lou Huuva
© Brottsförebyggande rådet 2016

Kundkorg

Summa: