Rättsväsendets förutsättningar att personuppklara brott

Förändringar sedan 2006

I denna rapport görs en samlad bedömning av hur olika faktorer kan ha påverkat personuppklaringen, på grundval av de tre delstudierna inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring, liksom statistik och polisiär kunskap.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Mellan åren 2006 och 2010 genomförde regeringen en satsning som innebar att antalet poliser utökades med närmare 2 500 personer, vilket bland annat förväntades leda till en större andel personuppklarade brott. Istället har andelen minskat sedan 2011.

Regeringen gav därför Brå i uppdrag att undersöka ett antal möjliga förklaringar till denna minskning. I tre delrapporter har Brå studerat betydelsen av

I denna rapport görs en samlad bedömning av hur dessa olika faktorer kan ha påverkat personuppklaringen, på grundval av de tre delstudierna, statistik och polisiär kunskap.

Rapporten vänder sig främst till regeringen och personer inom rättsväsendet som har till uppgift att följa och hantera rättsväsendets resultatutveckling.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-78-5
URN:NBN:SE:BRA-678

Rapport 2016:23

Författare: Stina Holmberg
© Brottsförebyggande rådet 2016

Kundkorg

Summa: