Omslaget till rapporten Hot och våld

Hot och våld

Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället

Denna rapport handlar om yrkesgrupper vars arbete kan sägas vara av särskild betydelse för det demokratiska samhället, bland andra politiker, journalister och myndighetsanställda.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brå har haft regeringens uppdrag att göra en kunskapsöversikt om hot, våld, trakasserier och försök till korruption mot personer med uppdrag eller anställningar av särskild betydelse för det demokratiska samhället. Det handlar om politiker, journalister, opinionsbildare, anställda i rättskedjan samt vissa anställda i övriga statliga myndigheter och i kommuner och landsting.

I tidigare studier om några av dessa yrkesgrupper har utsattheten för hot och våld visat sig vara hög – vilket kan få negativa konsekvenser för demokratin. Regeringen vill därför få en samlad bild: vilka grupper har studerats, vilka av dessa grupper är mest utsatta för hot och våld, och var är behovet av ny kunskap som störst?

I uppdraget från regeringen har även ingått att titta på utsattheten för hot och våld i de olika grupperna var för sig, undersöka vilka som uppges vara förövare, vilka konsekvenserna blir för de utsatta och vilka erfarenheter som finns av skydd och stöd.

I rapporten har vi utgått från befintliga undersökningar för att sammanställa en kunskapsöversikt om hot och våld mot de aktuella yrkesgrupperna. Undersökningarna mäter dock olika saker, har olika mätperioder, olika definitioner av hot och våld och har utförts på olika sätt. Det har därför inte varit möjligt att göra några exakta jämförelser mellan dem. Det går dock att ge en övergripande bild av grova mönster och skillnader mellan yrkesgrupperna.

Fakta om publikationen

Författare: Emma Patel och Stina Holmberg
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 178

Rapport: 2015:12
ISBN: 978-91-87335-46-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-604

Engelsk sammanfattning: Threats and violence

Kundkorg

Summa: