Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013

I denna kortanalys beskrivs brotten mot person i stort samt underkategorierna dödligt våld, misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott och personrån.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Denna kortanalys ingår i en serie som har tagits fram för att med hjälp av tillgängliga källor ge en så aktuell och lättförståelig bild av brottsutvecklingen i Sverige som möjligt. I kortanalysen redovisas en övergripande bild av brottsutvecklingen för ett antal brottstyper baserad på en genomgång av de lämpligaste källorna. I denna analys beskrivs brotten mot person i stort samt underkategorierna dödligt våld, misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott och personrån. Varje beskrivning avslutas med en sammanfattande bedömning över hur utvecklingen ser ut för respektive brottstyp.

Fakta om publikationen

Författare: Jonas Öberg
Publikationsår: 2014
Kortanalys: 2/2014

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-561

Kundkorg

Summa: