Omslaget till kvalitetsstudien Användningen av Polisens beslutskoder

Användningen av Polisens beslutskoder

En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken

Denna studie ger en bild av det beslutskodssystem som varit i bruk fram till och med 2012 samt kvaliteten på den statistik som baserats på koderna. Studien utgör ett underlag till en bedömning av det nya beslutskodssystemet samt vad som krävs för att säkerställa att statistik med hög kvalitet ska kunna produceras framöver.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Fakta om publikationen

Författare: Anton Färnström
Publikationsår: 2014

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-551

Kundkorg

Summa: