Omslag till rapporten Skolundersökningen om brott 1995-2011 - teknisk rapport

Skolundersökningen om brott 1995-2011. Teknisk rapport

Teknisk rapport för skolundersökningen om brott 1995-2011.
Skolundersökningen ger underlag till att bedöma utvecklingen av brott och andra problembeteenden bland elever i årskurs nio. Observera att detta är den tekniska rapporten. För de senaste resultaten från undersökningen hänvisas till rapporten

Brott bland unga i årskurs nio

Skolundersökningen ger underlag till att bedöma utvecklingen av brott och andra problembeteenden bland elever i årskurs nio.

Denna publikation finns endast för nedladdning

Brås nationella trygghetsundersökning

Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en viktig och återkommande
fråga i samhällsdebatten. Att så väl som möjligt beskriva ungdomars
brottslighet är därför viktigt för Brottsförebyggande rådet. Brå ansvarar sedan år
1999 för Skolundersökningen om brott (SUB), i vilken elever i årskurs nio anonymt
uppger sina erfarenheter av brott. Mellan 1995 och 2005 genomfördes
undersökningen vartannat år. Därefter har den genomförts vart tredje år.

SUB ger bland annat underlag till att bedöma utvecklingen av brott och andra problembeteenden bland elever i årskurs nio. Innehållet i undersökningen är omfattande,
och syftet med denna rapport är att ge en beskrivning av undersökningens genomförande
och innehåll. Målgrupp för rapporten är läsare med specialintresse i de metodologiska aspekterna av undersökningen. För de senaste resultaten från undersökningen hänvisas till Brå-rapporten 2013:3.

Fakta om publikationen

Författare: Kerstin Nelander
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 44

Rapport: 2013:4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-493

Kundkorg

Summa: