Omslag till rapporten Skolundersökningen om brott 1995-2011 - teknisk rapport

Skolundersökningen om brott 1995-2011. Teknisk rapport

Teknisk rapport för skolundersökningen om brott 1995-2011.

Skolundersökningen ger underlag till att bedöma utvecklingen av brott och andra problembeteenden bland elever i årskurs nio. Observera att detta är den tekniska rapporten. För de senaste resultaten från undersökningen hänvisas till rapporten Brott bland unga i årskurs nio

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brås skolundersökning

Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en viktig och återkommande fråga i samhällsdebatten. Att så väl som möjligt beskriva ungdomars brottslighet är därför viktigt för Brottsförebyggande rådet. Brå ansvarar sedan år 1999 för Skolundersökningen om brott (SUB), i vilken elever i årskurs nio anonymt uppger sina erfarenheter av brott. Mellan 1995 och 2005 genomfördes undersökningen vartannat år. Därefter har den genomförts vart tredje år.

SUB ger bland annat underlag till att bedöma utvecklingen av brott och andra problembeteenden bland elever i årskurs nio. Innehållet i undersökningen är omfattande, och syftet med denna rapport är att ge en beskrivning av undersökningens genomförande och innehåll. Målgrupp för rapporten är läsare med specialintresse i de metodologiska aspekterna av undersökningen.

Detta är en teknisk rapport som hör till Skolundersökningen om brott 1995-2011 (2013:3).

Fakta om publikationen

Författare: Kerstin Nelander
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 44

Rapport: 2013:4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-493

Kundkorg

Summa: