Rapportomslag På egna meriter?

På egna meriter?

Den anmälda brottsligheten i Södermanlands och Västmanlands län

Södermanlands och Västmanlands län har fler anmälda brott och även en större ökning i antalet anmälda brott under de senaste två åren än andra jämförbara län.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vad beror skillnaderna på?

Rapporten tittar närmare på vilka brottstyper som gäller samt om förändringarna beror på en ökad anmälningsbenägenhet, förändringar i upptäcktsrisk eller på en ökning i det faktiska antalet brott som begås. Med hjälp av olika undersökningar och förklaringsvariabler kartläggs de möjliga orsakerna.

Fakta om publikationen

Författare: Leif GW Persson, Johanna Hagstedt
Publikationsår: 2010

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-398

Kundkorg

Summa: