Rapportomslag Otillåten påverkan mot åklagare och domare

Otillåten påverkan mot åklagare och domare

Otillåten påverkan mot åklagare och domare sker främst i form av trakasserier och hot. Det rör sig inte om vilka hot som helst, utan syftet är att påverka deras myndighetsutövning. I rapporten presenteras resultaten från en webbenkät om otillåten påverkan riktad till samtliga åklagare och domare i tingsrätt och länsrätt.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Åklagare mest utsatta

Åklagare är den yrkesgrupp inom rättsväsendet som i störst utsträckning utsätts för otillåten påverkan, vilket kan förklaras av att de exponeras som individer. Domare, som kommer in sent i rättskedjan, utsätts i mindre utsträckning än många andra myndighetspersoner. Även enstaka fall av våld, skadegörelse och otillbörliga erbjudanden förekommer.

Förutom att redovisa resultaten från webbenkäten gör rapporten också en jämförelse mellan utsattheten för de båda grupperna av domare och åklagare från Åklagarmyndigheten respektive Ekobrottsmyndigheten. Till detta kommer jämförelser med en liknande undersökning som genomfördes under samma tidsperiod i Finland. Rapporten avslutas med förslag till förebyggande och lindrande åtgärder.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Skinnari, Lars Korsell
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:13
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-31-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-373

Kundkorg

Summa: