Rapportomslag Var går gränsen?

Var går gränsen?

Brå:s lärarhandledning med fokus på jämställdhet, kroppslig integritet och värdegrunder.
Var går gränsen? är en skolhandledning som ställer de viktiga frågorna om oss själva, om våra relationer till andra och om den miljö och det samhälle vi lever i.
Denna publikation finns endast för nedladdning

Uppmuntrar till reflektion och diskussion

Handledningen innehåller fakta, berättelser, frågeställningar, övningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om jämställdhet, kroppslig och själslig integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Materialet vänder sig till elever från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet.

Att arbeta med dessa teman kan i förlängningen leda till en mer jämställd skolmiljö befriad från övergrepp, sexuella trakasserier och andra kränkande handlingar som dessutom kan vara lagbrott utan att vare sig förövaren eller den utsatte är medvetna om det.

De frågeställningar som tas upp i handledningen är alla av den art som berör människors identitet, känsloliv, sexualitet och värdegrund. Målet är att medvetandegöra, slå hål på myter, förebygga negativa, destruktiva och kränkande beteenden och samtidigt förstärka det positiva. Vi kan då inte nöja oss med att förmedla kunskaper om lagstiftning och statistik. Om vi ens ska komma i närheten av dessa mål krävs metoder som berör, går på djupet, kräver reflektion, ställningstaganden och handling. Eleverna måste själva få utforska frågorna ur ett för dem relevant perspektiv. De måste ges möjlighet och tid att reflektera över och diskutera sin egen roll och sitt eget förhållningssätt och ställa detta mot sitt agerande. Var går gränsen? ger lärare och elever möjlighet att utforska dessa frågor på djupet.

Författare till Var går gränsen? är Josefin Grände och Niklas Odén, utredare vid Brå. Handledningen är producerad av Brottsförebyggande rådet i samråd med JämO på uppdrag av regeringen.

Tips! Brottsförebyggande rådet har en egen webbplats för elever och lärare: www.brottsrummet.se

Fakta om publikationen

© 2007 Brottsförebyggande rådet

Författare: Josefin Grände, Niklas Odén


URN:NBN: urn:nbn:se:bra-254

ISBN 978-91-85664-64-1

Kundkorg

Summa: