Rapportomslag Du & Jag Rätt & Fel

Du & jag, rätt & fel

Handledning för temaarbete om brott. Åk 6-9

Lärarhandledningen Du & Jag Rätt & Fel har tryckts i en ny och omarbetad version. Materialet innehåller övningar och frågeställningar som är lämpliga vid ämnesövergripande temaundervisning om brottslighet, trygghet och de principer som det svenska rättssystemet vilar på.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det här materialet togs fram 2006. Det kan fortfarande vara till stöd när du planerar en lektion, men tänk på att delar av innehållet kan vara inaktuellt. Om du vill komplettera med nyare uppgifter kan du gå in på vår sidor med statistik utifrån brottstyp eller Skolundersökningen om brott.

Sju teman för ökad trygghet

Materialet vänder sig till lärare och elever i årskurs 6-9. Lärarhandledningen är utformad så att arbetet lätt kan integreras i skolans ordinarie undervisning. Den första delen av handledningen vänder sig till lärarna och är på 15 sidor. Där beskrivs på vilka olika sätt materialet kan användas. I avsnittet Ämne för ämne visas med exempel hur problematiken kan bearbetas inom ramen för de flesta av skolans ämnen. För att ytterligare förtydliga hur handledningen kan användas ges i avsnittet Exempelskolan — exempel på hur ett temaarbete skulle kunna genomföras.

Den andra delen av handledningen består av sju teman och är på 115 sidor. Vart och ett av de sju temana inleds med en kort faktadel. I de fall det är möjligt bifogas även den lagtext som berör temat.

I den uppdaterade versionen finns följande nya avsnitt:

  • Hur skolan i enlighet med den nya Barn- och elevskyddslagen kan engagera och aktivera eleverna i skolans arbete mot kränkande behandling. Eleverna kan genom detta vara med i utformandet av en likabehandlingsplan.
  • Hur skolan i enlighet med arbetsmiljölagen kan engagera och aktivera eleverna i arbetet med att skapa en trivsam och trygg skolmiljö.
  • Hur skolan tillsammans med elever och lärare kan anordna ett föräldramöte kring gemensamma regler.
  • Hur skola och föräldrar effektivt kan samverka i det drogförebyggande arbetet.
  • Hur skolan och eleverna kan samverka med aktörer i närsamhället, som lokala näringslivet och polisen.

Fakta om publikationen

Författare: Niklas Odén, Johan Rådmark, Jan Andersson
Publikationsår: 2006

Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-53-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-231

Kundkorg

Summa: