Domstolsstatistik 2001

Brå ansvarar för Sveriges officiella statistik inom rättsväsendet. Domstolsstatistiken presenteras med statistik över verksamheten vid de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, specialdomstolarna och vid vissa andra myndigheter. Skriften vänder sig till alla som arbetar inom domstolsväsendet och rättsväsendet i övrigt samt politiker och lagstiftare.
ISBN: ISBN 91-38-31970-5
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Fakta om publikationen

Redaktör Louise Ekström
Publikationsår: 2002

Rapport: 2002:15
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31970-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-80

Kundkorg

Summa: