Rapportomslag Efter muck

Efter muck

Från anstalt till livet i frihet

Denna delrapport, från en studie av kriminalvårdsanstalternas frigivningsförberedelser, redovisar frivårdens uppföljningsarbete med de villkorligt frigivna klienterna.
ISBN: ISBN 91-38-31771-0
Pris för tryckt rapport 125 SEK inkl. moms
Lägg till

Översiktlig bild av verksamheten

Rapporten belyser bland annat hur frivården har arbetat med behandlingsplaner och lekmannaövervakning samt hur misskötsamhet har hanterats. Vidare jämförs klienternas sociala situation sex månader efter frigivningen, med situationen en månad före frigivningen. Återfallen i brott efter villkorlig frigivning redovisas, liksom frivårdens samarbete med andra myndigheter.

Fakta om publikationen

Författare: Lottie Wahlin, Inka Wennerberg
Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:2
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31771-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-60

Kundkorg

Summa: