Rapportomslag Brottsutvecklingen i Sverige 1998-2000

Brottsutvecklingen i Sverige 1998-2000

Rapportserien Brottsutvecklingen har kommit ut sedan 1976. I årets rapport beskriver och analyserar sexton forskare och utredare vid Brå utvecklingen av olika typer av brott, med tonvikt på åren 1998-2000.
ISBN: ISBN 91-38-31779-6
Pris för tryckt rapport 271 SEK inkl. moms
Lägg till

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2001

Rapport: 2001:10
Publikationsnummer: ISBN 91-38-31779-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-79

Kundkorg

Summa: