Rapportomslag Återfall i brott

Återfall i brott

En översikt

Denna studie har till syfte att ge en uppfattning om andelen personer som återfaller i brott efter att de har lagförts för brott. Den redovisar återfall i brott bland personer lagförda för brott åren 1995-1998.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Hur vanligt är återfall?

Det är en rent deskriptiv redovisning av återfall varför några förklaringar till skillnader i återfall mellan olika delgrupper av lagförda inte ges. De huvudsakliga frågeställningar som studien avser att besvara är följande:

  • I vilken mån blir personer som lagförts för brott på nytt lagförda för brott?
  • Vilka personer med avseende på ålder, kön och tidigare brottsbelastning lagförs på nytt?
  • Hur varierar återfallsmönstret för olika brottstyper respektive påföljder?

Fakta om publikationen

Författare: Louise Ekström
Publikationsår: 2000

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-41

Kundkorg

Summa: