Ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism

Brå ska beskriva de hatbrottsmarkerade polisanmälningar med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt jämföra dessa med motsvarande period 2022

Brå ska även studera samtida erfarenheter av antisemitiska hatbrott samt otrygghet och rädsla för sådana brott, som de framträder i judiska församlingar och organisationer. I det ingår att belysa konsekvenserna av utsattheten och otryggheten. Brå ska även belysa om och i sådana fall hur representanter från de judiska församlingarna och organisationerna upplever att utsattheten och otryggheten har förändrats efter Hamas terroristattack mot Israel i oktober 2023.

Uppdraget ska delredovisas senast den 2 maj 2024. Delredovisningen avser beskrivningen av hatbrottsmarkerade anmälningar med antisemitiska motiv. Uppdraget ska slutredovisas senast den 5 juni 2025.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Startår: 2024
  • Redovisningsår: 2025