Utvärdering av straffet för mord

Brå ska studera om straffskärpningen för mord har haft någon effekt i fall som rör mord mot närstående och inom kriminella nätverk.

Straffet för mord skärptes den 1 januari 2020 (prop. 2018/19:138). Brå har fått i uppdrag att studera om straffskärpningen haft någon effekt i fall som rör mord mot närstående och inom kriminella nätverk. Analysen kommer bygga på uppgifter från lagföringsstatistiken och domar, och kommer studera i vilken utsträckning domstolen har bestämt påföljden till livstids fängelse vid respektive typ av dödligt våld, dels före lagändringen, dels efter att lagändringen trädde i kraft.

Redovisas senast den 14 mars 2026.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Sveriges domstolar, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten.
  • Startår: 2024
  • Redovisningsår: 2026