Fortsatt stöd till utsatta områden

Brå har under 2022 och 2023 haft ett regeringsuppdrag att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Uppdraget ska slutredovisas den 10 juni 2024. Brå kommer dock att på eget initiativ fortsätta det arbetet.

De stödinsatser som erbjuds kommer utvecklas och även i det här arbetet kommer länsstyrelserna involveras. Under 2024 kommer ytterligare kommuner tillkomma i arbetet och sedan successivt utökas. I det här arbetet är området runt unga som riskerar att dras in i gängkriminalitet också högt på dagordningen men kan även handla om otillåten påverkan eller situationell prevention. Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Kommuner
  • Samarbetspartners: Länsstyrelserna
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024