Flickor och kvinnor i kriminella miljöer

Brå ska studera vilka brott och sysslor som tenderar att utföras av kvinnor och flickor som är delaktiga i kriminella nätverk, och undersöka vilka överväganden, strukturer och normer som ligger till grund för könsskillnaderna.

Ytterligare kunskap om könsnormer och skillnader mellan pojkars och mäns respektive flickors och kvinnors delaktighet kan bidra till en fördjupad förståelse av hur kriminella nätverk och andra typer av organiserad brottslighet fungerar. Brå har därför fått i uppdrag av regeringen att studera vilka brott och sysslor som tenderar att utföras av kvinnor och flickor som är delaktiga i kriminella nätverk, och undersöka vilka överväganden, strukturer och normer som ligger till grund för könsskillnaderna. Studien ska också synliggöra vad som karaktäriserar de involverade kvinnorna och flickorna, och belysa deras situation i de kriminella miljöerna. Kvinnors och flickors utsatthet för och delaktighet i våld i kriminella miljöer, dvs. både som brottsoffer och gärningspersoner, ska särskilt belysas.

Redovisas senast den 23 oktober 2025.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Riksdagen och regeringen, myndigheter inom rättsväsendet, myndigheter på socialpolitikens och jämställdhetspolitikens område, kommuner och andra organisationer (till exempel kvinnojourer och avhopparverksamheter). Studien bör också kunna vara ett bidrag till forskningen om kriminella nätverks organisationsmönster.
  • Startår: 2024
  • Redovisningsår: 2025