Brott och otrygghet på landsbygden

Brå har fått i uppdrag av regeringen att studera brott och otrygghet på landsbygden.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att studera brott och otrygghet på landsbygden. I uppdraget ingår att kartlägga brottslighetens struktur och utveckling över tid samt otrygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av rättsväsendet bland personer som bor på landsbygden. Brå ska inom ramen för uppdraget även belysa hur brottsligheten på landsbygden konkret kan ta sig uttryck och hur otryggheten påverkar personer på landsbygden. Brå ska också belysa hur den brottslighet som begås av djurrättsaktivister yttrar sig.

Redovisas senast den 13 juni 2025.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten och andra myndigheter inom rättsväsendet, kommuner och länsstyrelser.
  • Startår: 2024
  • Redovisningsår: 2025