Utredningar där barn under 15 år misstänks för brott

Brå ska ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott.

Brå har fått i uppdrag att ta fram kunskap om brott där de misstänkta är barn under 15 år och där brotten har utretts i enlighet med 31 § i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Brå ska bland annat beskriva barnen och deras situation, samt kartlägga vilka brott som barnen varit misstänkta för och vilka insatser som barnen har varit föremål för innan och efter brottstillfället. Brå ska också redogöra för de erfarenheter som finns inom polis och socialtjänst av arbetet med och insatser för dessa barn. Studien kommer analysera uppgifter från bland annat intervjuer med representanter för polis och socialtjänst, LUL-utredningar och socialtjänstens akter rörande barn som blivit föremål för LUL-utredningar.

Redovisas senast den 18 juni 2025.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, socialtjänst och skola.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2025