Otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar

Brå ska studera otillåten påverkan som utövas av systemhotande aktörer och grupperingar i Sverige mot enskilda förtroendevalda, politiska partier och beslutande församlingar på alla nivåer. 

Särskilt fokus ska vara på otillåten påverkan från aktörer och grupperingar inom den organiserade brottsligheten och i kriminella nätverk. Därutöver ska Brå ge en bild av några delar av de kommunala verksamheter som är särskilt sårbara för otillåten påverkan. Brå ska också lämna förslag på åtgärder som kan vidtas av relevanta aktörer.

Redovisas senast den 1 april 2025.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Kriminalvården och övriga delar av rättsväsendet, kommuner, forskare och allmänhet.
  • Startår: 2024
  • Redovisningsår: 2025