Ökningen av skjutvapenvåld i Sverige

Brå har i tidigare studier lyft fram att normförskjutningar över tid i den kriminella miljön bidragit till ökningen av skjutvapenvåld i Sverige. Brå ska därför närmare undersöka hur dessa normförskjutningar kan kopplas till utvecklingen av konflikter mellan och inom kriminella nätverk.

Brå ska i studien kartlägga utvecklingen av skjutvapenvåldet i Sverige sedan mitten av 00-talet då ökningen startade. Fokus ska vara att kartlägga trendbrott, bland annat för att identifiera dåd som kan ha bidragit till att våldsanvändningen ökat eller ändrat karaktär, och att analysera vilka faktorer som kan ha haft betydelse för normförskjut ningen inom den kriminella miljön. Brå ska även föreslå åtgärder som kan bidra till att bryta den negativa utvecklingen av skjutvapenvåldet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Riksdagen, regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2024