Förebyggande åtgärder mot bedrägeribrott

Antalet anmälda bedrägerier har ökat under hela 2000-talet. Polismyndigheten menar även att bedrägeri är en av de mest vinstdrivande brottstyperna och att det ofta finns kopplingar till grov organiserad brottslighet.

Det förebyggande arbetet är avgörande för att bekämpa bedrägeribrottsligheten, dels genom att stärka människors medvetenhet och förmåga att skydda sig mot bedrägerier, dels genom säkra system och strukturer som minimerar tillfällen till brott. I den här studien analyseras träffsäkerheten i samhällets förebyggande åtgärder mot bedrägerier mot privatpersoner.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen och Polismyndigheten samt övriga myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer som arbetar brottsförebyggande mot bedrägerier.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.