Förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kommunerna för brottsförebyggande arbete 

Brå ska under året genomföra förberedande åtgärder avseende förslaget från utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar om att införa en ny lag som ger kommunerna ett ansvar för att arbeta brottsförebyggande (SOU 2021:49).

Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en övergripande bedömning av kommunernas behov av stöd i förhållande till den föreslagna lagens krav. Brå ska utifrån de identifierade behoven övergripande föreslå hur myndighetens stöd till kommunerna kan utvecklas och hur uppföljningen av kommunernas brottsförebyggande arbete kan utformas för att även omfatta tillämpningen av den föreslagna lagen. I uppdraget ingår även att göra en kostnadsberäkning av stödet och uppföljningen. Vid behov ska vi även föreslå vilket stöd andra myndigheter kan ge till kommunerna inom sina ansvarsområden och befintlig kapacitet.

Redovisning: Senast den 30 september 2022, med en delredovisning senast den 15 mars 2022.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen
  • Samarbetspartners: Länsstyrelserna
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.