Ungdomsrån – omfattning, utveckling och karaktär

Brå ska studera ungdomsrån för att öka kunskapen om brottens omfattning och karaktär. Syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan hjälpa beslutsfattare och lokala brotts­förebyggande aktörer att sätta in rätt åtgärder mot rätt personer och på rätt platser.

Personrån mot unga under 18 år har, enligt anmälningsstatistiken, blivit allt vanligare i Sverige. Sedan 2015 har antalet anmälningar mer än dubblerats. Även i Skolundersökningen om brott och Nationella trygghetsundersökningen uppger en ökad andel unga att de utsatts för rån under det senaste året. Brå har därför beslutat att särskilt studera ungdomsrån i en ny studie. Syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan hjälpa beslutsfattare och lokala brottsförebyggande aktörer att sätta in rätt åtgärder mot rätt personer och på rätt platser. Studien ska bland annat öka kunskapen om brottens omfattning och karaktär samt utveckling över tid. Underlaget kommer att bestå av analyser av anmälningsdata från polisen kopplat till bland annat områdesdata från SCB, granskning av förunder­sökningar samt intervjuer med ungdomar som rånat eller blivit utsatta för rån.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, kommuner och brottsförebyggande aktörer och andra med intresse för frågan.
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.