The Stockholm Criminology Symposium

Brå ansvarar för genomförandet av The Stockholm Criminolgy Symposium, som genomförs årligen. Årets sympoisum genomförs den 12–14 juni 2023.

Vi ansvarar även för prisceremonin för Stockholmspriset i kriminologi, The Stockholm Prize in Criminology. Under 2023 kommer både The Stockholm Criminology Symposium och prisceremonin att äga rum på plats i Stockholm och i digitalt format. Temat för 2023 är Evidence-based knowledge against violent extremism.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Forskare, beslutsfattare och praktiker inom rättsväsenden, kriminologi och det övriga kriminalpolitiska fältet.
  • Redovisningsår: Löpande