Svensk polisforskning

På regeringens uppdrag publicerar Brå varje år en uppdaterad sammanställning över svensk polisforskning i syfte att samla den forskning som bedrivs om svensk polis och svensk polisverksamhet.

Genom en överenskommelse mellan Brå och Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst är Brås sammanställning tillgänglig elektroniskt via den sökbara databasen Justitia. Databasen innehåller forskning från 2010 och har under föregående år uppdaterats med nytillkommen forskning publicerad under 2022. Under 2023 tog även en egen webbsida för polisforskningen fram med information till poliser och andra aktörer om hur de bäst kan använda polisforskningen som fortsatt kommer uppdateras under 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Polismyndigheten, regeringen och polisutbildningarna.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande