Dataintrång

På det viktiga, men i Sverige relativt outforskade, området it-brottslighet är dataintrång dels vanligt i sig, dels ofta ett förbrott inför inte minst bedrägerier av olika slag.

En tidigare studie från Brå visade att dataintrång förekommer vid bedrägerier som begås med användning av it från andra länder, vilket gör dem svåra att komma åt för den sven­s­ka lagstiftningen. Såväl inom Polismyndigheten som Åklagarmyndigheten finns det behov av kunskapsunderlag om dataintrång för att förbättra utrednings­förutsätt­ningar­na. Mot denna bakgrund ska Brå genomföra en kartläggning av brottsligheten med data­intrång, utifrån bland annat polisanmälningar, förundersökningar samt intervjuer med anställda inom Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och externa experter. Syftet är att bidra med ökad kunskap om vilka typer av brottsupplägg som förekommer, vilka som drabbas samt vad som kan bidra till att brotten förebyggs, upptäcks, anmäls samt kan utredas och i förkommande fall leda till lagföring.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.