Prioriterat kvalitetsarbete inom den surveybaserade statistiken om brott och utsatthet för brott

Brå arbetar ständigt med både förvaltning och kvalitetssäkring av den surveybaserade statistiken.

Det handlar bland annat om kvalitetssäkringsrutiner, presentationsverktyg för statistiken, publicerings- och kommunikationsprocesser, it-stöd och särskilda regeringsuppdrag för att utveckla vissa statistikprodukter. Under 2024 kommer Brås fokus bland annat att ligga på fortsatt översyn av hur den enhetliga rapportmallen för surveystatistikrapporter ska formges, fortsatt arbete med att anpassa externa tjänster i enlighet med tillgänglighetsdirektivet samt ta fram metodstöd för tolkning och förståelse av surveystatistik.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande