Prioriterat kvalitetsarbete inom den surveybaserade statistiken om brott och utsatthet för brott

Brå arbetar ständigt med både förvaltning och kvalitetssäkring av den surveybaserade statistiken.

Det handlar bland annat om kvalitetssäkringsrutiner, presentationsverktyg för statistiken, publicerings och kommunikationsprocesser, itstöd och särskilda regeringsuppdrag om att utveckla vissa statistikprodukter. Under 2023 kommer vårt fokus bland annat att vara fortsatt översyn av hur den enhetliga rapportmallen för surveystatistikrapporter ska formges, fortsatt arbete med att anpassa externa tjänster i enlighet med tillgänglighetsdirektivet och arbete med att ta fram metodstöd för tolkning och förståelse av surveystatistik.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande