Internationell verksamhet inom statistik

Som statistikansvarig myndighet och ansvarig för europeisk statistik medverkar Brå aktivt i det internationella samarbetet på statistikområdet för rättsväsendet.

Som statistikansvarig myndighet och ansvarig för europeisk statistik på området Crime and Criminal Justice medverkar Brå aktivt i det internationella samarbetet på statistikområdet för rättsväsendet, med målsättningen att skapa en mer harmoniserad och internationellt jämförbar statistik om brott och rättsväsendets hantering av brott. Inom ramen för det internationella samarbetet ansvarar Brå för framställning och rapportering, såväl löpande som i samband med enskilda uppdrag. Uppdragen avser statistik om brott och rättsväsendet på initiativ från olika internationella organ, däribland Europeiska kommissionen och Eurostat, FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) och European Institute for Gender Equality (EIGE). En stor del av rapporteringen om brott till EU och FN baseras på det internationella klassificeringssystemet International Crime Classification System (ICCS) som implementerades som standard under 2017.

Brå gör också insatser som experter i hatbrottsfrågor i internationella sammanhang, och fungerar som nationell kontaktpunkt på hatbrottsområdet gentemot Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Brå medverkar även i uppföljningen och analysen av arbetet med Agenda 2030.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: EU, FN och andra internationella organ samt Statistiska centralbyrån (SCB).
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande