Hatbrottsstatistik

I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten vartannat år ska publicera statistik om hatbrott och året därpå genomföra en eller flera fördjupade studier om hatbrott.

År 2024 kommer Brå att publicera en eller flera fördjupade studier om hatbrott samt påbörja kodningen av polisanmälningar som ska ligga till grunden för statistiken över anmälda hatbrott, som kommer publiceras 2025.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och andra aktörer inom området.
  • Startår: Årligen
  • Redovisningsår: Årligen