Hatbrottsstatistik

I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten vartannat år ska publicera statistik om hatbrott och året därpå genomföra en eller flera fördjupade studier om hatbrott

Brå kommer 2023 att producera statistik över ärenden som hatbrottsmarkerades av polisen under 2022.Under 2023 kommer vi även börja planera för fördjupade hatbrottsstudier att genomföra under 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och andra aktörer inom området.
  • Startår: Årligen
  • Redovisningsår: Årligen