Analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat

Vid Brås statistikverksamhet finns Funktionen för analys av statistik (Fas). Funktionens uppgift är att genomföra kortanalyser som uppfyller Brås uppdrag att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brottsförebyggande arbete – däribland kortanalyser om brottsutveckling och rättsväsendets verksamhetsresultat.

Kortanalyserna ska till skillnad från den löpande statistikproduktionen kunna besvara specifika och ibland komplexa frågeställningar, men ska inte vara lika djuplodande och resurskrävande som forskningsprojekten. De ska baseras på befintliga data som kan komma från myndighetens egen statistikverksamhet, andra delar på myndigheten eller från externa myndigheter eller aktörer.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, rättsväsendets myndigheter och allmänheten.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande