Metodstöd: Samverka för att förebygga återfall i brott

Samverka för att förebygga återfall i brott är ett material som ger stöd för att genomföra seminarier för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer – personer som tillsammans kan motverka att kriminal­vårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd.

Det här arrangörsmaterialet omfattar dels en konkret, steg för steg-handledning till dig som projektledare, dels allt material du behöver för att tillsammans med en arbetsgrupp kunna genomföra ett utvecklingsseminarium.

Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

Del 1. En handledning

Handledningen vänder sig till dig som är projektledare. Den går igenom det som behöver göras under projektets olika faser, inklusive tips om hur du hittar de rätta deltagarna och vilka uppgifter dina medarbetare har under seminariedagen.

Utvecklingsseminarium del 1: Handledning Pdf, 349 kB.

Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

Del 2. Workshopkompendium

Kompendiet innehåller anvisningar och frågor som ger deltagarna ledning i att, steg för steg, kartlägga och analysera hur det lokala återfallsförebyggande arbetet ser ut i dag och vad som behöver utvecklas vidare. Utifrån det framarbetade underlage tar deltagarna sedan gemensamt fram konkreta förslag på vad som kan göras för att utveckla samverkan i syfte att skapa ett effektivt återfallsförebyggande arbete.

Utvecklingsseminarium del 2: Workshopkompendium Pdf, 244 kB.

Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet

Del 4. Bakgrundsmaterial

Arbetet med att förebygga kriminellas återfall i brott innefattar en del utmaningar. Att lyckas förebygga ett återfall kan ge både individen och samhället stora vinster, även om den mest brottsaktiva kategorin kriminella ofta har många och kostsamma behov. Därför behöver samhällets olika aktörer samverka för att erbjuda ett professionellt och effektivt återfallsförebyggande stöd.

Hur får man till detta effektiva arbete, vad krävs och hur ska man tänka när man vill utveckla en sådan verksamhet? Om detta handlar denna skrift. Med hjälp av en nulägesbeskrivning, presentation av forskning och förslag på hur man kan utveckla ett strukturerat återfallsförebyggande samarbete, är förhoppningen att du som praktiker eller beslutsfattare ska få insikt i områdets problematik och tips på olika utvecklingsmöjligheter.

Utvecklingsseminarium del 4: Bakgrundsmaterial Pdf, 672 kB.