Processutvärdering av implementeringen av
Group Violence Intervention (GVI) i Göteborg

2024

|

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle. Denna rapport är en processutvärdering av implementeringen av GVI i Göteborg, inom de tre centrala verksamheterna socialtjänsten, polismyndigheten samt frivården.

Rapportens syfte är att besvara i vilken utsträckning GVI har:

  • uppfattats som rimlig och relevant av representanter från de tre centrala verksamheterna
  • accepterats av representanter från de tre centrala verksamheterna
  • upptagits av representanter från de tre centrala verksamheterna och om samverkan införlivats mellan de olika verksamheterna
  • anpassats till verksamheterna och de olika fysiska miljöerna i Göteborg
  • efterföljts av representanter från de tre centrala verksamheterna och av respektive verksamhet

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.