Processutvärdering av GVI Örebro

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. I denna processutvärdering utvärderas GVI i Örebro. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av Brottsförebyggande rådet.

Processutvärderingen syftade till att följa arbetet med implementeringen av strategin GVI Örebro, beskriva hur det planerats och genomförts samt undersöka vilka eventuella anpassningar som gjorts av den amerikanska ursprungsmodellen i en svensk mellanstor kommun. Mer specifikt var syftet att identifiera olika potentiella främjande och hindrande faktorer för att strategin ska kunna implementeras i svenska kommuner likt den studerade.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.