Effektutvärdering av Trygga Trappan som brottsförebyggande projekt

Trygga Trappan har utförts på olika sätt och implementerades från början i Malmö 2017. Denna utvärdering fokuserar på hur metoden har använts i
Skärholmens stadsdelsområde, och kallas internt för ”Stockholmsmodellen” av Trygga Trappan.

Metoden går ut på att:

  • Fastighetsägare initierar ett avtal med Polisen som ger dem rätten att bötfälla personer för olaga intrång på plats.
  • Fastigheterna sätter upp information i trappuppgången om att Trygga Trappan praktiseras.

I Skärholmen så har Svenska Bostäder och Stockholmshem under 2021 initierat metoden Tryggatrappen.

Med hjälp av så kallade HP-TT-sensorer kunnat mäta mänsklig närvaro inom
fastighetens olika utrymmen. Om man befinner sig längre än 15 minuter på en viss yta så registrerar sensorn detta som en ”händelse” i digital databas. Med hjälp av den lokala föreningen Skärholmens Fastighetsägare så sammanställs rapporterade händelser löpande och bidrar till att fastighetsägaren och Polisen enklare kan kartlägga "hot-spots" för narkotika- och vapenförvaring. Framgången bedöms hittills vara just det sistnämnda, och inte bötfällning av olaga intrång.

Den här publikationen går att beställa

ISBN: $isbn
Pris för tryckt rapport $price SEK inkl. moms

Kundkorg

Summa:
Beställ/Ändra

Detta är en utvärdering av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå

Brå fördelar ekonomiskt stöd till aktörer som arbetar med lokala brottsföre­byggande eller trygghetsskapande projekt och verksamheter. Varje insats utvärderas sedan av aktörerna och skickas till Brå. För sakuppgifter och slutsatser i rapporten ansvarar respektive författare eller organisation.